,,კეთებით სწავლის" გავლენა მოსწავლეთა მოტივაციაზე

სკოლა-ლიცეუმ ,,ცოდნაში" ბიოლოგიის მასწავლებლის რუსუდან ფარეხელაშვილის მიერ  ჩატარდა კვლევა - ,,კეთებით სწავლის" გავლენა მოსწავლეთა მოტივაციაზე, რომელიც მასწავლებელთა შეფასების ჯგუფის მიერ შეფასდა დადებითად.

დეტალური ნაშრომი იხილეთ ბმულზე

კეთებით სწავლა 2017-2018

 

,,მეგობარო, ხელი გამომიწოდე!

2018 წლის 24 ოქტომბერს განხორციელდა სასწავლო-შემოქმედებითი პროექტის ,,მეგობარო, ხელი გამომიწოდე“ დასკვნითი ნაწილი.

,,მეგობარო, ხელი გამომიწოდე!

აღნიშნული პროექტ „მეგობარო, ხელი გამომიწოდეს“ ფარგლებში ჩატარდა. 
პროექტის კოორდინატორი სკოლა-ლიცეუმ „ცოდნას“ ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი დარეჯან ცხომარია გახლავთ. 
პროექტი მიზნად არაქართულენოვან მოსწავლეებთან დამეგობრებასა და საერთო ინტერესების გამოკვეთას ისახავდა. 

მადლობის წერილი საქართველოს უნივერსიტეტისგან

გილოცავთ მასწავლებლის საერთაშორისო დღეს და მადლობას გიხდით საქართველოს უნივერსიტეტში ჩარიცხული წარმატებული მოსწავლეების აღზრდისათვის.

,,ვინც მეტს კითხულობს, მეტი იცის - გახდი წიგნიერი!

სკოლა-ლიცეუმ "ცოდნაში" საინტერესო პროექტი ჩატარდა.

1
2
...
38

0 0 1999

              

  

0 0 2000

0 0 2000
© Tofa