ექსკურსია ,,საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში"


მოსწავლეებმა მოისმინეს ინფორმაცია უიშვიათესი მცენარეების შესახებ. მოინახულეს ვარდების ხეივანი, კვიპაროსის ხეები, იაპონური და ჩინური მცენარეების სახეობები, ნახეს ჩანჩქერი.

 

0 0 1999

              

  

0 0 2000

0 0 2000
© Tofa