დედავ, სიცოცხლის დიდო საწყისო!


დედავ, სიცოცხლის დიდო საწყისო!

   

  
© Tofa