ვიცხოვროთ ჯანსაღი ცხოვრების წესით


ფიზიკური აქტივობა სიცოცხლის გახანგრძლივების, სოციალური და მატერიალური კეთილდღეობის საწინდარია.

სწორედ ამ მიზნით ჩატარდა შიდა სასკოლო ტურნირი ფეხბურთში, რომელშიც მონაწილეობდნენ დაწყებითი კლასის მოსწავლეები. აღმიშნული ღონისძიება ხელს შეუწყობს სკოლაში სპორტის გაკვეთილების პოპულარიზებასა და ჯანსაღი ცხოვრების დანერგვას მოსწავლეებში.

  
© Tofa