"ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო"


ღონისძიების სახელწოდებაა "ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო". მოსწავლეებმა გააცოცხლეს საქართველოს ისტორიული მეფეები,დედოფლები და წმინდანები. მოსწავლეებმა ბრწყინვალეთ შეასრულეს და გაითავისეს საქართველოს ჯარისკაცების, დიდებული მეფეების, დედოფლების და წმინდანების როლები. წარმოაჩინეს საკუთარი შესაძლებლობები და მაყურებლამდე მიიტანეს ქართული სული.

 

  
© Tofa