,,ბუნების მოყვარულები

  წრის მიზანია: გაუღრმავოს მოსწავლეებს ინტერესი და ცოდნა ბუნებისმეტყველების მიმართ; ხელი შეუწყოს: შემოქმედებითი, შემეცნებითი, კვლევითი, სააზროვნო, სოციალური და თვითმართვის უნარების განვითარებას. წრის შეხვედრებზე მოსწავლეებს ელოდებათ სხვადასხვა ინტერაქტივები,გასვლითი გაკვეთილები, ბუნებაზე დაკვირვება, ჩატარდება ვიქტორინები, შემეცნებითი თამაშები სხვადასხვა რესურსების გამოყენებით,ასევე განიხილავენ შესაბამის ვიდეო მასალას, სლაიდ შოუებს და ა. შ.

 

 

 

0 0 1999

              

  

0 0 2000

0 0 2000
© Tofa