საერთაშორისო ორგანიზაციები და საქართველო

სკოლა-ლიცეუმ ,,ცოდნაში" ჩატარდა საინტერესო გაკვეთილი გეოგრაფიაში - ,,საერთაშორისო ორგანიზაციები და საქართველო" - მე-10 კლასში, მასწავლებელი ეთერ ტივაძე.
მოსწავლეებმა შეძლეს განესაზღვრათ საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი საქართველოსთან ურთიერთობის საკითხებში, მოსწავლეთა ჯგუფებმა წარადგინეს პრეზენტაციები გაეროს, ევროკავშირის, წითელი ჯვრის და სხვა ორგანიზაციების შესახებ; ჩაატარეს კვლევა მოსახლეობაში და გააკეთეს სოციალური გამოკითხვების შედეგების ანალიზი. გამართეს დისკუსია საქართველოს საგარეო კურშის შესახებ.

  
© Tofa