,,ვინც მეტს კითხულობს, მეტი იცის - გახდი წიგნიერი!

პროექტის სახელწოდება გახლდათ - "გავეცნოთ ვაჟა-ფშაველას ნაწარმოებს", ხოლო სლოგანად - "ვინც მეტს კითხულობს, მეტი იცის - გახდი წიგნიერი!" შეირჩა. პროექტს კლასის დამრიგებელი ნია დათუკიშვილის ხელმძღვანელობდა.

მოსწავლეებმა წაკითხული მოთხრობებიდან განსაკუთრებული ყურადღება მათთვის გამორჩეულ თხზულებაზე შეაჩერეს, რის მიხედვითაც პრეზენტაცია მოამზადეს.

 

დასასრულს მათ სიგელები გადაეცათ. 

  
© Tofa