„პოეზია უპირველეს ყოვლისა“

დისტანციური სწავლებისას  სკოლა-ლიცეუმ „ცოდნას“ მასწავლებლები მოსწავლეთა მოტივაციის ასამაღლებლად სხვადასხვა აქტივობებს ახორციელებენ.

ერთ-ერთი ასეთი აქტივობაა „პოეზია უპირველეს ყოვლისა“, რომლის ფარგლებშიც მოსწავლეები კითხულობენ ლექსებს, იღებენ ვიდეოებს და გამოწვევას უგზავნიან მეგობრებს.

 

 

 

ვიდეო ჩანაწერები სკოლის სოციალურ ქსელში იტვირთება და შეგიძლიათ, თვალი ადევნოთ

  
© Tofa