მასწავლებლები

ნია დათუკიშვილი

საგანი: დაწყებითი

დაბადების თარიღი: 22.10.1965

ციალა ცაბაძე

საგანი: მათემატიკა

დაბადების თარიღი: 30/01/1955

დარეჯან ცხომარია

საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა

დაბადების თარიღი: 28/07/1961

ნინო მელქაძე

საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა

დაბადების თარიღი: 16/02/1970

ტოფიკ იბრაგიმოვი

საგანი: მათემატიკა

დაბადების თარიღი: 28/01/1984

მზია ლომიძე

საგანი: ინგლისური ენა

დაბადების თარიღი: 26/11/1978

რუსუდან ფარეხელაშვილი

საგანი: ბიოლოგია

დაბადების თარიღი: 06.03.1974

ბელა თოდუა

საგანი: ფიზიკა

დაბადების თარიღი: 26.08.1977

ბელა გობეჯიშვილი

საგანი: ისტორია

დაბადების თარიღი: 19.02.1973

ვლადიმერ დოგრაშვილი

საგანი: სამეჯლისო ცეკვა

დაბადების თარიღი: 05.12.1961

მზია მარკოზაშვილი

საგანი: რუსული ენა

დაბადების თარიღი: 12.03.1956

  
© Tofa